• Designation: Terminal & Fordonsansvarig Kungsör

Information